Ett generöst boende mellan stad och natur

Vi tror på det urbana livet och på den mänskliga skalan. Konkurrensen om platsen är hård i den urbana staden. Densiteten är det som ger förutsättningar för urbant liv – kommunikationer, affärer och intressanta verksamheter. Som i Norra Djurgårdsstaden.

Vår utgångspunkt är att bygga det nya, det gamla är redan byggt. Högkvalitativa material och funktionella spännande planer utgör fundamentet. Omsorg om detaljer och materialitet är vad som gör våra bostäder unika och levande.

Små detaljer kan till synes vara just detaljer men tillsammans utgör de ett helt hus. Tillsammans utgör de ditt boende. Ditt hem. Zenhusen.

Unik miljö och arkitektur

Stockholms stad hade lagt en struktur för området och platsen Norra Djurgårdsstaden. Målet var att få variation, mångfald och flera olika sorters byggnader.

I dialog med Stockholms stad har byggnadsfirman Erik Wallin tagit fram tydliga målsättningar med projektet så som energieffektiva lösningar, unik arkitektur, utsikt över omgivningen, tillgång till generösa uteplatser, möjlighet till intimitet och närhet till gröna ytor.

Målet för hela byggprocessen var att skapa vackra byggnader med goda boendekvalitéer. Byggnader som skapar unika förutsättningar med de närliggande miljöerna.

Bostäderna

Stadsradhusen står precis vid kanten av mötet mellan staden och den fridlysta naturen. Tillsammans med övriga bostadsprojekt inom Norra Djurgårdsstaden utformas ett demokratiskt rum mellan husen. En plats för människor i alla åldrar, som bjuder in till lek och rekreation. Publika rum som är trygga och upplevs ljusa och välkomnande. Mellan radhusen uppstår ett privat gemensamt rum. Gården är en viktig plats för de boende och utformas taktilt och detaljerat. Mindre träd agerar som visuellt filter mellan bostäderna.

Tillgången till kollektivtrafik och cykelavstånd till staden gör även att de boende kan välja en hållbar livsstil. Som i hela Norra Djurgårdsstaden.

Kontakta mäklare
Fördjupa dig i Zenhusens utformning från ritbord till färdiga hus genom att läsa intervjuer med projektledare, byggmästare och arkitekter. Till intervjuerna

Visningar

Enligt överenskommelse

Dokument

Status

Slutsålt

Mäklare

Johan Lövgren
+46 (0) 707 966 441
+46 (0) 8 557 742 02
johan.lovgren@alexanderwhite.sewww.alexanderwhite.se