Mäklarinformation

ORDFÖRANDE;
Namn: MARIA WIDEROTH
E-post: styrelsen@zenhusen.se

Faktureringsadress/Pantförskrivningar
Brf Zenhusen
ID 55001
Box 1071
831 29 Östersund

När förvärvade föreningen fastigheten: 2016                  

Byggår: 2016

Antal BR-lägenheter: 18

Antal Hyresrätter: 0

Antal lokaler (med Bostadsrätt / Hyresrätt): 0

Är föreningen en äkta eller oäkta BRF: ÄKTA

Accepteras juridisk person: STYRELSEN BESLUTAR

Accepteras delat ägande (t ex att en förälder äger 90%): JA

Kräver föreningens stadgar att ägaren ska vara mantalsskriven på adressen: NEJ

Äger föreningen marken eller upplåts den med tomträtt: ÄGER

Erläggs avgiften månadsvis eller kvartalsvis i förskott: MÅNADSVIS

Har beslutats eller diskuterats avgiftsförändringar eller kapitaltillskott för medlemmarna: NEJ

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: INGA, MEN BEROENDE AV RÄNTANS UTVECKLING

Överlåtelseavgift : 2,5% AV PRISBASBELOPPET, BETALAS AV KÖPAREN.

Pantsättningsavgift: 1,5% AV PRISBASBELOPPET, BETALAS AV KÖPAREN

Finns kabel-tv och bredband och vilken är leverantören: JA, BREDBAND 100/100. TELIA.

Ingår basutbudet i månadsavgiften: JA

Finns cykelförråd: JA

Finns barnvagnsförråd: JA

Vad för typ av uppvärmningssystem är det: FJÄRRVÄRME

Finns parkeringsplatser / garageplatser och i så fall hur många (finns kö): FINNS 1 TILLGÄNGLIGA PLATS ATT HYRA. SAMTLIGA PLATSER HAR MÖJLIGHET TILL LADDNING AV ELBIL MOT EN EXTRA KOSTNAD.

Vad för övriga gemensamma utrymmen finns: UTEARKAD

Bostadsrätten

Till bostadsrätten hör (t.ex. vindsförråd, källarförråd, P-plats, garageplats): KÄLLARFÖRRÅD

Vad ingår i bostadsrättens årsavgift (t.ex. värme, VA, el, gas, kabel-TV, tvättstuga, bredband, garage, P-plats, garageplats): värme, KALLVATTEN, kabel-TV (BAS), bredband

Övrigt:

Renoveringar

Har beslutats eller diskuterats större reparationer eller ombyggnader av fastigheten: Nej

Vilka renoveringar har fastigheten genomgått och vilket år: