Om föreningen

Byggnadernas utformning väver samman begreppen inne och ute, där landskapet och utemiljöer är en betydande del av bostadens upplevelse.

Cortenstålet på fasaderna relaterar till Gasverksområdets röda tegelfasader och de naturliga ockrafärgerna i Nationalstadsparken. Fasadernas vertikala linjer förstärks i mötet mellan corten och de ljusare träfasaderna. Byggnadernas veckade fasader och stora sammanhängande glaspartier ramar in privata uteplatser och terrasser. Siktlinjer och dubbelhöga våningshöjder bidrar till transparens och rymd där dagsljus når långt in i bostaden. De valda materialen för interiören är en förlängning av bostadsgårdens naturmaterial i skiffersten och trä.

Zenhusen är en del av ett öppet bostadskvarter. Gränden mellan de två raderna av stadsradhus är kantad av entréer, privata uteplatser och den upplyfta arkaden som bidrar med sociala värden för kvarteret och den samlade stadsplanen. Landskapsarkitekturen och växtmaterialen samverkar med byggnadernas arkitektur och bidrar till projektets samlade livscykelperspektiv. Val av material och växter har nordisk förankring med syfte att samverka visuellt och naturligt med omgivningarna på platsen. Sedumtak och planteringar med generös jordmån ger plats åt biologisk mångfald, omfattande ekosystemtjänster och fördröjning av dagvatten.