Att bo i Zenhusen

Att bo i Zenhusen

Ansvar och hänsyn
Zenhusen vill vara en bostadsrättsförening där medlemmarna tar ett aktivt och gemensamt ansvar för sitt boende och visar varandra hänsyn. Ska man ha bjudning i sin lägenhet är det dessutom en trevlig gest mot grannarna att i förväg annonsera detta genom ett anslag i trapphuset.

Rökning får inte förekomma  i trapphus, källare och andra gemensamma utrymmen. Vid rökning på utanför portarna ska fimparna tas om hand.

I menyerna till höger finns ytterligare information om olika aspekter av boendet.

Ekonomisk förvaltning och administration

Fastighetsförvaltning
Mikael Sverin AS Underhåll
Tel: : 070-497 94 06
E-post: asunderhall@gmail.com