Trivselregler

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför våra hus. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.

 

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster och inneboende. Ordningsreglerna gäller också andrahandshyresgäster samt hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning.

 

Har du frågor

Har du frågor över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta Styrelsen.

 

Trivselregler

 1. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla gemensamt. Vi är alla enligt stadgarna skyldig att följa de föreskrifter som föreningen utfärdar.
 2. Akuta fel kväl​lar och helger​: EL & VVS jour, ring 020-20 96 63

Assistansjouren, rör-jouren: tel: 08-4490600

 

VVS/el jour endast skall användas kvälls- och helg tid. I första hand skall felanmälan användas (erikwallin.se/felanmalan). Akuta händelser vardagar dagtid ringer man rör- eller elentreprenören direkt.

Akuta utryckningar med anledning av brukarrelaterade fel bekostas av den boende.

 

Styrelsemedlemmar och deras kontaktuppgifter finns på facebook sidan.
För att komma i kontakt med styrelsen kan man maila styrelsen@zenhusen.se

 1. Utan dina grannars medgivande ska du undvika att spela instrument eller musik på hög volym efter kl. 22.00. Spikning, borrning eller annat störande byggnadsarbete får endast ske vardagarr mellan klockan 07.00 och 18.00, helgdagar 10:00-18:00
  Ta för vana att alltid meddela grannar och kringboende om du ska ha fest.
  Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande även på dagtid.
 2. Mer omfattande förändring i bostaden eller utanför den får inte göras utan styrelsens godkännande.
 3. Respektera sopsorteringen i soprummet. Där kan batterier, glödlampor, glas, metall- och plastemballage, tidningspapper och övrigt pappersavfall lämnas. I övrigt hänvisas till kommunens miljö- och återvinningsstationer.
 4. Var sparsam vid vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar.
 5. Har du husdjur av något slag, måste du se till att grannar eller kringboende inte blir störda eller ofredas.
 6. Skyltning eller affischering på hus eller plank får inte göras utan styrelsens medgivande.
 7. Uppsättning av markiser, paraboler, antenner, staket och dylikt får inte göras utan styrelsens tillstånd.
 8. Grillning med gasol samt kol är tillåtet på balkongerna, men ska ske med stor försiktighet.
 9. Inga vedeldade eldstader är tillåtet på balkong reps terasser.
 10. När gemensamma utrymmen så som förråd, cykel- och barnvagnsrum nyttjas, ta till vana att alltid lämna detta i sådant skick som du vill att det ser ut när du själv kommer dit.
 11. Det är absolut förbjudet att placera barnvagnar, cyklar eller andra föremål i entréer och trapphus. Vid en eventuell brand kan det hindra framkomligheten för utrymning och räddningspersonal.
 12. Alla dörrar till förrådsutrymmen skall hållas stängda och låsta. I förrådsutrymmet är det endast tillåtet att placera föremål inom egen bur, inga föremål får placeras i gångar eller andra utrymmen. Detta är mycket viktigt ur brand- och stöldsynpunkt.
 13. Förvara inte kemikalier eller brandfarliga vätskor i förråden.
 14. Respektera att det är rökning förbjudet i alla gemensamma lokaler och trapphus.

 

I slutändan är det givetvis sunt förnuft som skall gälla. Om ni har några problem med grannar så uppmärksamma dem i första hand direkt på ett vänligt sätt. I andra hand genom att kontakta styrelsen.